کلید محافظ جان | RCCB | RCBO

کلید محافظ جان | RCCB | RCBO

در بعضی از موارد با دست زدن به وسایل و لوازم خانگی برقی دچار برق گرفتکی شده ایم، این امر به علت اتصال جزئی فاز به بدنه است. در واقع این اتفاق زمانی رخ می دهد که مسیر جریان برق بجای اینکه از نول بگذرد قسمتی از آن به صورت نشتی جریان به وسیله بدنه لوازم به زمین انتقال داده شود، این مسئله زمانی خطرساز است که میزان نشتی از مقداری بیشتر شود.

با بکارگیری کلید محافظ جان یا RCCB در ورودی مسیر جریان برق، جریان نشتی شناسایی و برق ورودی قطع می شود.

کلید محافظ جان با نام مستعار RCD یا RCCB جهت حفاظت از اتصالی های فاز به بدنه، به کمک تفاوت جریان ورودی با برگشتی انجام می شود، یا به عبارت دیگر باعث جلوگیری از برق گرفتگی به صورت غیر مستقیم می شود. در زمانی که میزان جریان نشتی ورودی به میزان جریان خروجی بیشتر از حساسیت کلید باشد باعث قطع مدار می شود.

این کلید در دو نوع دو پل و چهار پل و با آمپرهای گوناگون و با دقت تقریبی 30 میلی آمپر تولید می شود.

بقیه مطالب

با کارشناسان ما تماس بگیرید